DeriNLikSarHoshluu

Thursday, April 29, 2010

ZERRE

İnanırsan filhakika bilincimizdedir Levh i Mahfuz
cennet cehennem ve arş u âlâ ile binlerce muhafız
Şeytan melek sırat cin zebani kur an ül gani dedi hafız
ahiret de burası araf da mümin kullar hep bir safız
inayet bulmak isteyenin kıblesi yâri, tekkesi sevgidir
bu mahşer yeri dedikleri aslında geldiğimiz yerdir
dört kapı ise kırk makam yârin yanağı değil de nedir?
arama cehennemi uzakta aslında en yakın yerdir
aslim toprak neslim pak gelişim ayan gidişim sırdır
tanrı tanrı dedikleri içindedir o da sayarsan birdir


cêm ül cem 29 nisan 02,05 köln